Skolnod Bäckaslöv

Vår vision för Skolnod Bäckaslöv är att skapa en nod med skola, förskola och
idrottshall – där lärande, lek och rörelse går hand i hand. Här uppmuntras aktivitet, idérikedom och spontanitet. Skolnod Bäckaslöv ska vara en förebild för framtidens skolbyggnader.

Skolnod Bäckaslöv ska erbjuda barn, elever och vårdnadshavare en sammanhållen skolgång från förskola till grundskolans årskurs 9. Här ska unga generationer få en bra grund vad gäller kunskap, förmågor och karaktär inför framtidens utmaningar. Projekt är uppdelat i tre huskroppar, central placerade på tomten. Skolan och idrottshallens volymer skapar en torgbildning som fungerar som entréplats för båda verksamheterna.

För att möjliggöra lek för barn i alla åldrar och personligheter, delas skolgårdarna in i olika lekzoner. De mest öppna och oprogrammerade delarna kan bli platser för fri lek, men också för sport, kultur eller större gemensamma gruppaktiviteter. En kulturscen öppnar upp möjligheten för barnen att uttryck sig och ta plats.

Idrottshallen får en central placering mellan de två skolbyggnaderna och är till för både skolans verksamhet och det lokala föreningslivet. Den är utformad utifrån kommunens behov av olika sportaktiviteter. Här är flexibilitet ett nyckelord. Lokalerna har ett multifunktionellt upplägg och ska kunna användas även kvällar och helger.

Snabbfakta

Typ:

Skola, förskola, idrottshall

Area:

9 000 m² BTA

Antal barn och elever:

700

Hyresgäst:

Raoul Wallenberg skolorna

Arkitekt:

Detail Group

Landskapsarkitekt:

Kraugh & Berglund

Inflyttning:

Augusti 2026

Miljöcertifiering:

Bream Excellent

Avstånd

Bäckaslöv – Det Nära Livet

Bäckaslöv har ett idealiskt läge i växande Växjö. Här finns det nära livet; läget är centralt, intill stadskärnan, med det promenadavstånd till stadsdelarna Söder, Väster och den intilliggande Arenastaden i norr, som även den planeras att utvecklas med stadskvaliteter i närtid. Här, intill Bokhultets naturreservat, planeras ännu en ny stadsdel växa fram och addera ytterligare en årsring till stadens kultur och historia.

Platsen var tidigare ett militärt övningsområde, men efter att regementet lades ner äger kommunen området. Sedan dess har kommunen utvecklat Bäckaslövsvisionen som innehåller idéer om hur Växjö stad successivt ska kunna förtätas längs med järnvägen, från Växjösjön i öster till Norra Bergundasjön i väster. Totalt planeras stadsdelen för 1 200 bostäder med tillhörande kultur, idrott, arbetsplatser, handel och service.

Bäckaslövsesplanaden sträcker sig genom hela området, på båda sidor planeras kvarter med bebyggelse i 4–6 våningar. Söderut och längst i väster om Bäckaslövsesplanaden, finns områden med en mer småskalig radhusbebyggelse i 2–4 våningar. Centralt i områdets södra del, angränsande till Bokhultets naturreservat ligger Turakos skoltomt planerad för en grundskola, förskola samt tillhörande idrottshall.

Preliminär tidslinje

Om Detail Group

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum vehicula fringilla risus. Suspendisse potenti. Suspendisse et lectus id mauris elementum vestibulum.

Visuella kontraster och generöst ljusinsläpp

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque venenatis bibendum ante, sed malesuada mauris facilisis eu. Duis consequat, lectus et volutpat hendrerit, nibh tellus venenatis mauris, eget lobortis magna augue quis urna. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Proin at mollis lectus, id volutpat felis. Nullam vel sagittis sem. Quisque in auctor enim, molestie facilisis elit. Donec facilisis ut mi eu fringilla. 

Cras gravida dolor vitae massa malesuada blandit. Aliquam erat volutpat. Integer sed nibh a eros venenatis tincidunt ut at ligula. Sed et nunc quam. Proin eu nibh in nibh facilisis pulvinar. Aliquam eget fringilla dui. Pellentesque pharetra sem vitae felis interdum, a efficitur eros cursus. Nulla placerat felis sed laoreet finibus.”

– Haval Murad, Ansvarig Arkitekt, Detail group

Raoul Wallenberg – Skolan mitt i byn

Skolan och förskolan i Bäckaslöv kommer att drivas av Raoul Wallenberg skolorna som har som vision ”att bidra positivt till utveckling av svensk skola och därmed Sverige”.

RWS har grundats för att ge barn och ungdomar en gedigen grund gällande kunskap, förmågor och karaktär inför framtiden. Våra fyra ledord Ärlighet, Medkänsla, Mod och Handlingskraft är inspirerade av Raoul Wallenberg och hans livsgärning.

Hållbarhet & samhällsnytta

I Skolnod Bäckaslöv har vi höga ambitioner när det gäller att minimera projektets klimatpåverkan, såväl under produktionsskedet som den långsiktiga förvaltningen. För att uppnå detta kommer vi utrusta byggnaderna med innovativa tekniska lösningar. Vi vill visa på hur vi i våra projekt tar vårt ansvar för att gemensamt klara omställningen till ett klimatneutralt samhälle.

Målet är att använda så lite resurser om möjligt och de resurser vi faktiskt använder ska användas på ett så effektivt sätt som möjligt. Vi vill bidra till Växjö kommuns målbild “Klimat- och miljösmart” i Hållbara Växjö 2030 och deras ambition om ett hållbart energisystem. All energianvändning inom Skolnod Bäckaslöv ska vara förnybar i kombination med en så effektiv energi- och resursanvändning som möjligt, med lägsta möjliga primärenergianvändning.

Skolnod Bäckaslöv projekteras och byggs utifrån kraven i certifieringssystemet BREEAM som genomsyrar projektet och utgår bland annat ifrån minimalt klimatutsläpp, god inomhusmiljö och effektiv förvaltning. Skolnod Bäckaslöv ska vara en förebild i branschen och bli ett gott exempel på framtidens skolbyggnader. Målbilden är att byggnaderna, såväl som fastigheten i övrigt, ska uppfylla certifieringskraven för BREEAMs nivå Excellent.

Vill du veta mer om projektet?

Välkommen att kontakta oss!

Jonas Hermansson

Ola Klinterhäll