Solängen Förskola

Solängens förskola ligger i moderna och klimatsmarta lokaler, mitt i Huddinges villakvarter och granne med Björkängshallen. Byggnaden som uppfyller passivhusstandard ger plats åt ca 130 barn inom Pysslingen förskolor.

Mitt i villakvarteren i Huddinge uppfördes Solängen förskola åt Pysslingen förskolor år 2018. Arkitekturen är modern och lekfull och byggnaden uppnår passivhusstandard vilket gör den mycket energieffektiv. Den variationsrika och kreativa gården håller barnen sysselsatta och enheten är en fantastisk utbildningsmiljö för barnen att vistas i.

Förskolan som stod klar i december 2018, består av två våningar, har ett eget tillagningskök och innehåller nio avdelningar med plats för ca 130 barn.

Snabbfakta

Typ:

Förskola

Area:

1 300 m² BTA

Antal barn och elever:

130

Hyresgäst:

Pysslingen förskolor

Arkitekt:

Street Monkey architects

Landskapsarkitekt:

Nova Mark

Inflyttning:

December 2018

Miljöcertifiering:

Avstånd

Solängen

Förskolan är belägen i ett naturskönt och lugnt område i närheten av sjön Trehörningen. Omgivande villabebyggelse är varierad i form och stil och byggd främst på 40-, 50- och 60-talen. Kvarnbergsskolan och Solfagraskolan är belägna drygt 200 meter väster respektive sydost om förskolan.

Preliminär tidslinje

Pysslingen förskolor

Pysslingen förskolor har sedan starten för över 30 år sedan haft siktet inställt på att skapa den bästa förskolan som är trygg och stimulerande för alla barn. Solängen är en Reggio Emilia-inspirerad förskola där utforskande och delaktighet är grunden i utbildningen.

Hållbarhet & samhällsnytta

Vi på Turako lägger stor vikt vid att hela tiden utveckla våra skolor och förskolor och ta till oss viktiga erfarenheter från våra hyresgästers verksamheter, allt för att fortsätta att skapa riktigt bra lärmiljöer. Som en specialiserad aktör inom skolor och förskolor jobbar vi tillsammans med arkitekter, skoloperatörer, entreprenörer och hållbarhetskonsulter för att kontinuerligt utmana och förbättra. Vårt fokus på skolfastigheter är vårt främsta bidrag till social hållbarhet.

Sen 2018 har vi beslutat och genomdrivit att alla våra projekt ska miljöcertifieras vilket resulterar i att våra hus uppfyller en stor uppsättning krav vad gäller allt från kemikalieanvändning till energikrav och biologisk mångfald och mycket mer.

De allra flesta av våra hus bygger vi i förnyelsebart trä vilket över tid binder koldioxid och får på så vis ett ännu lägre och bättre klimatavtryck.

Vill du veta mer om projektet?

Välkommen att kontakta oss!

Jonas Hermansson

Ola Klinterhäll