Turako anställer affärs­utvecklare

2021-11-19
Jonas

Jonas Hermansson kommer att ansvara för området Affärs­utveckling på Turako AB.

Han kommer närmast från John Mattson där han haft olika roller under ca 10 års tid och bland annat ansvarat för just affärs­utveckling, men också varit väldigt delaktig i förvalt­ningen samt bolagets resa in på börsen. Han började på Turako den 3 november.

Jonas är 39 år och bor till­sammans med fru och barn på Södermalm.  

Jonas roll som affärsutvecklare handlar om att driva utveck­lingen av Turakos affär. Vi försöker hela tiden förstå utvecklingen av vår bransch och våra kunders behov för att kunna utveckla smarta lösningar som på olika sätt adderar värde för våra kunder. Vi hälsar honom väl­kommen till vårt team!

Ola Klinterhäll, VD på Turako

Turako är en av Sveriges ledande privata utvecklare av skolfastigheter. Inberäknat pågående projekt kommer cirka 6 000 barn att gå i en modern skola eller förskola som utvecklats av Turako.