Turako bygger ny förskola i Härryda

Nu är arbetena igång med vår nya förskola i Landvetters-Backa, Härryda.

Turako bygger ny förskola i Härryda

Nu är arbetena igång med vår nya förskola i Landvetters-Backa, Härryda.

Förskolan kommer att ha plats för ca 110 barn, och det är Jensen Education som ska driva förskolan.

Med en hållbar förskolemiljö i fokus

Förskolan ska stå klar för inflyttning till sommaren 2022 och planeras att certifieras enligt Svanen.

Miljöarbetet är alltid viktigt för oss på Turako och genom en sådan Svanenmärkning får vi ett kvitto på vårt arbete för en sund inomhusmiljö och ett hållbart klimat. Vår ambition är att samtliga projekt framöver ska Svanenmärkas. 

De förskolor och skolor som färdigställts hittills under de senaste åren har samtliga certifierats enligt Svanen.

Om Svanenmärkningen

Att Svanenmärka förskolor är ett medvetet val för att verka för ett hållbart samhälle, inte bara i det korta perspektivet utan även i det långsiktiga.

Läs mer om förskolan Härryda:
=>  Förskolan Härryda

Bättre inomhusmiljö i Svanenmärkta förskolor

En ny studie visar att Svanenmärkta förskolor har en mer hälsosam inomhusmiljö. Det är den första vetenskapligt fastställda studien som visar att Svanens krav är rätt väg för att bygga ett klimatsmart och giftfritt samhälle.

=> Ny studie: Bättre luft i miljömärkta förskolor

Dela inlägget
Se fler inlägg

Nu har ännu en skola Svanenmärkts!

Satsningen med miljöcertifierade skolor går helt i linje med Turakos ambition att skapa och utveckla långsiktigt hållbara och resurseffektiva skolmiljöer. Nu har Charlottendal Skola i Värmdö Svanenmärkts.