Turako har tecknat tre nya hyresavtal

Under december månad 2019 tecknade Turako AB tre långa hyresavtal för nyproduktion av två förskolor och en padelhall.
De långa avtalen avser nyproduktion av två förskolor och en padelhall

Under december månad 2019 tecknade Turako AB tre långa hyresavtal för nyproduktion av två förskolor och en padelhall.

I Sigtuna Stadsängar öppnar förskoleverksamhet och padelhall 2021

Turakos projekt i Sigtuna Stadsängar kompletteras nu med Raoul Wallenberg förskolor som öppnar sin förskoleverksamhet för 130 barn sommaren 2021.

WE Sigtuna öppnar ny padelhall 2021 i Sigtuna Stadsängar

I Turakos fastighet i Sigtuna Stadsängar öppnar även WE Sigtuna sin nya anläggning för padel samma år.

Om Sigtuna Stadsängar

De nya hyresavtalen innebär sammantaget att Turako bygger i en och samma fastighet:

  • En skola åt Internationella Engelska Skolan för drygt 600 elever
  • En förskola åt Raoul Wallenberg
  • En padelhall åt WE Sigtuna

I Västerhaninge öppnar Jensen Education ny förskola i början av 2021

Området Nedersta i Västerhaninge, Haninge kommun, får ett efterlängtat tillskott när Jensen Education öppnar sin nya förskola i början av 2021. Förskolan utvecklas på en generös tomt och planeras inrymma cirka 115 barn.

Gemensamt för dessa tre hyresavtal med samtliga hyresgäster är att dessa diskussioner är relativt nya och med mycket bra dialog, vilket medfört att projektering och avtalstecknande kunnat ske på bara några månader.
 

Magnus Widén, VD på Turako 

Förskolorna kommer att byggas i trä, och tanken är att de ska miljöcertifieras enligt Svanen.

Dela inlägget
Se fler inlägg

Nu har ännu en skola Svanenmärkts!

Satsningen med miljöcertifierade skolor går helt i linje med Turakos ambition att skapa och utveckla långsiktigt hållbara och resurseffektiva skolmiljöer. Nu har Charlottendal Skola i Värmdö Svanenmärkts.