Turako och Altura vinner omfattande markanvisning i Växjö

Turako har till­sammans med Altura vunnit en mark­anvisning med Raoul Wallenberg­skolorna i Växjö kommun.

Turako har till­sammans med Altura, NREP:s verk­sam­het inom samhälls­fastig­heter, vunnit en mark­anvisning för grund­skola, idrotts­hall och för­skola med Raoul Wallenberg­skolorna i Växjö kommun. I den nya stads­delen Bäckaslöv utvecklar de två aktörerna gemen­samt en ny för­skola för 180 barn, grund­skola för 600 elever och idrottshall. Kommun­styrelsen har utsett tävlings­förslaget ”Skolnod Bäckaslöv – där lärande, lek och rörelse går hand i hand” till det vinnande bidraget i den mark­anvisnings­tävling som utlystes tidigare under året.

Vi är mycket stolta över den här mark­anvisningen i Växjös nya stads­del Bäckaslöv och ser fram emot att till­sammans med Altura och Raoul Wallenbergskolorna få fort­sätta vara med att bidra till utveck­lingen i Växjö.

Ola Klinterhäll, vd på Turako

Stort fokus har lagts på en attraktiv gestalt­ning utformad av Detail Group och Kragh & Berglund. Ambitionen är hög gällande håll­bar­het där aktörernas ambition är att bygg­naderna ska uppföras i trä. Bygg­naderna, såväl som fastig­heten i helhet, ska certifieras enligt BREEAMs nivå Excellent.

Vi fortsätter Alturas tillväxtresa och ser fram emot att få utveckla den här platsen med ett starkt hållbarhetsfokus. Som en del av NREP är vår målsättning att uppnå en koldioxidneutral fastighetsportfölj redan 2028 och det här projektet är ett steg på vår väg dit.

Andreas Nisser, tillväxtchef på Altura

Bäckaslövs läge i Växjö stad är unikt och utgör en förläng­ning av Växjös stads­kärna. Inom 10 minuter på cykel når du både Arena­staden och Växjö centrum. När området är fullt utbyggt kommer det att inrymma 1 000 bostäder, handel och arbets­platser.

Vi är glada att det varit ett sådant stort intresse för den här tävlingen med flera bra förslag. Vi vill nu varmt välkomna det vinnande teamet bestående av Altura och Turako med verk­sam­heten Raoul Wallenberg­skolorna till kommunen. De har presenterat ett väl genom­arbetat förslag som håller hög nivå vad gäller såväl gestalt­ning som håll­bar­het.

Pernilla Tornéus (M), kommun­styrelsens ordförande

Raoul Wallenberg­skolorna kommer att driva för­skolan och grund­skolan med de fyra ledorden Ärlighet, Medkänsla, Mod och Handlingskraft vilka är inspirerade av Raoul Wallenberg och hans livsgärning. Med en öppen och välkomnande atmosfär, stor flexibilitet och central placering i stads­delen skapas ”Skolan mitt i byn”. En skolnod som bidrar till att Bäckaslöv blir ett bra samhälle att bo och låta sina barn växa upp i. Skolnod Bäckaslöv ska även ligga i fram­kant gällande håll­bar­het – socialt, miljö­mässigt och ekonomiskt.

Vi är glada och stolta över att vi fått Växjö kommuns för­troende att etablera för­skola och grund­skola i Bäckaslöv. Vår avsikt är att forma en skol­verksam­het som utvecklar både goda kun­skaper och god karaktär hos barnen och eleverna.

Per Egon Johansson, VD för Raoul Wallenbergskolorna

För frågor välkommen att kontakta

Andreas Nisser, Tillväxtchef
Altura/NREP
073-365 00 44
anni@nrep.com

Ola Klinterhäll, VD
Turako
070-352 56 64
ola@turako.se

Dela inlägget
Se fler inlägg

Nu har ännu en skola Svanenmärkts!

Satsningen med miljöcertifierade skolor går helt i linje med Turakos ambition att skapa och utveckla långsiktigt hållbara och resurseffektiva skolmiljöer. Nu har Charlottendal Skola i Värmdö Svanenmärkts.