Turako säljer till sbb

Turako AB avyttrar tre skolfastigheter i Huddinge och Nacka till SBB, bland annat den flerfaldigt byggnadsprisnominerade Skapaskolan, för ett totalt fastighetsvärde om 283 Mkr. Genom försäljningen skapas finansiell styrka för fortsatt tillväxt och produktion av moderna och hållbara skolmiljöer. 
 

Skapaskolan Rosenhill, Huddinge

Turako äger efter försäljningen sex skolfastigheter med ytterligare fyra under byggnation och ett
antal under projektering.

I Gustavsberg på Värmdö och i Sigtuna Stadsängar uppförs nya grundskolor, båda med
Internationella Engelska Skolan som hyresgäst. I Sigtuna är produktionen även igång av en ny förskola
till Raoul Wallenbergskolan, och i Upplands Bro bygger Turako en förskola och skola till Jensen
Education.

Total skolvolym i förvaltning och produktion är knappt 30 000 kvm BTA och samtliga projekt kommer
att Svanen-certifieras.

”Vi har flera stora skolprojekt i produktion för inflyttning under nästa år och många i projekteringsfas
för färdigställande under 2022–23. Genom den här försäljningen skapar vi utrymme för fortsatt
långsiktig och stark tillväxt. Det känns bra att det är SBB som tar över då det också är en långsiktig
och stabil ägare.”, säger Ola Klinterhäll, VD på Turako.

=> Press release (pdf)

 

Turako är en av Sveriges ledande privata utvecklare av skolfastigheter. Inberäknat pågående projekt kommer cirka 6 000 barn att gå i en modern skola eller förskola som utvecklats av Turako.