Turako säljer till SBB

Turako AB avyttrar tre skolfastigheter i Huddinge och Nacka till SBB, bland annat den flerfaldigt byggnadsprisnominerade Skapaskolan.

Turako AB avyttrar tre skolfastigheter i Huddinge och Nacka till SBB, bland annat den flerfaldigt byggnadsprisnominerade Skapaskolan, för ett totalt fastighetsvärde om 283 Mkr. Genom försäljningen skapas finansiell styrka för fortsatt tillväxt och produktion av moderna och hållbara skolmiljöer. 

Turako äger efter försäljningen sex skolfastigheter med ytterligare fyra under byggnation och ett antal under projektering.

I Gustavsberg på Värmdö och i Sigtuna Stadsängar uppförs nya grundskolor, båda med Internationella Engelska Skolan som hyresgäst. I Sigtuna är produktionen även igång av en ny förskola till Raoul Wallenbergskolan, och i Upplands Bro bygger Turako en förskola och skola till Jensen Education.

Total skolvolym i förvaltning och produktion är knappt 30 000 kvm BTA och samtliga projekt kommer att Svanen-certifieras.

Vi har flera stora skolprojekt i produktion för inflyttning under nästa år och många i projekteringsfas för färdigställande under 2022–23. Genom den här försäljningen skapar vi utrymme för fortsatt långsiktig och stark tillväxt. Det känns bra att det är SBB som tar över då det också är en långsiktig och stabil ägare.”, säger Ola Klinterhäll, VD på Turako.

=> Press release (pdf)

Turako är en av Sveriges ledande privata utvecklare av skolfastigheter. Inberäknat pågående projekt kommer cirka 6 000 barn att gå i en modern skola eller förskola som utvecklats av Turako.

Dela inlägget
Se fler inlägg

Nu har ännu en skola Svanenmärkts!

Satsningen med miljöcertifierade skolor går helt i linje med Turakos ambition att skapa och utveckla långsiktigt hållbara och resurseffektiva skolmiljöer. Nu har Charlottendal Skola i Värmdö Svanenmärkts.