Turako startar bygget av förskolan ”Boängen”

Nu med Svanen-märkning

I början av september började Turako bygga förskolan ”Boängen”, som ligger mitt emellan Alsike och Knivsta Centrum.

Fastigheten består av en härlig skogsmark med fin blandskog, som ger oss möjlighet att planera för en variationsrik utemiljö samtidigt som en stor del av naturmarken kan bevaras.

Vår ambition är att projektet ska Svanen-märkas. Med lite extra fokus på gestaltningen, både vad avser hus och gård, knyter vi an materialval och färger  till den kringliggande miljön.

Huset består av två våningar, har ett eget tillagningskök och innehåller åtta avdelningar med plats för ca 130 barn.

Förskolan beräknas vara klar under sommaren 2020.

Rendering: Comarc Arkitekter

Rendering: Comarc Arkitekter  

 

 

 

Boängen

  • Yta BTA (kvm):
  • 1 168 kvm
  • Antal barn:
  • Ca 130
  • Färdigställs:
  • Juni 2020
  • Hyresgäst:
  • Pysslingen
  • Entreprenör:
  • Moelven