Utforskarna

Nybyggd stor förskola ersatte gammal förskola.

Turako förvärvade en mindre nedgången men populär förskola med 70 barn. Den rejält tilltagna tomten och efterfrågan på fler förskoleplatser gjorde valet enkelt.

En ny modern förskola för 150 barn och med stort tillagningskök ersatte den gamla. Genom att riva halva den gamla förskolan och hyra in ett antal temporära avdelningar kunde verksamheten bedrivas parallellt med produktionen.

Snabbfakta

Typ:

Förskola

Area:

1 480 m² BTA

Antal barn och elever:

150

Hyresgäst:

Pysslingen

Arkitekt:

Landskapsarkitekt:

Inflyttning:

Juli 2017

Miljöcertifiering:

Vill du veta mer om projektet?

Välkommen att kontakta oss!

Jonas Hermansson

Ola Klinterhäll