VD-SKIFTE I TURAKO

Nyheter

Styrelsen i Turako AB har idag utsett bolagets projektchef Ola Klinterhäll till t f VD samtidigt som en extern rekryteringsprocess har inletts.

Magnus Widen kvarstår i bolaget under minst ett år med fokus på utvecklingsprojekt i tidiga skeden samt kvarstår i styrelsen och som stor aktieägare.

”Efter nästan 10 år som VD har jag under året fört en diskussion med styrelsen hur jag bäst kan bidra, men i en friare roll. Turako står nu inför en mycket spännande utveckling med en bra projektportfölj och en stark finansiell ställning, varför det är en bra tidpunkt att lämna över”, säger Magnus Widen i en kommentar.

”Turakos strategi som långsiktig utvecklare och förvaltare av skolfastigheter ligger fast och vi ser båda fram emot att fortsätta samarbeta med Magnus i hans nya roll, säger Ola Klinterhäll och Turakos styrelseordförande Johan Björklund i en gemensam kommentar.

Turako är en av Sveriges ledande privata utvecklare av skolfastigheter. Inberäknat pågående projekt kommer cirka 6 000 barn att gå i en modern skola eller förskola som utvecklats av Turako.