Bro Mälarstrand (4-9)

Skola, Upplands-Bro

Under sommaren 2019 förvärvade Turako två stycken planlagda fastigheter för skoländamål i området Bro Mälarstrand (före detta Tegelhagen) i Upplands-Bro kommun.

Byggnationen av skolan för årskurser 4-9 är i full gång. Detta skolprojekt är en naturlig fortsättning av Jensen Educations ”Campus Bro Mälarstrand” och ska även innehålla en separat byggnad för idrott.

Den första fastigheten färdigställdes sommaren 2021 för den kombinerade förskolan och skolan F – 3 (se Bro Mälarstrand F-3).

Bro Mälarstrand (Tegelhagen), 4-9
 • Typ:
 • Skola (4-9) och gymnastikbyggnad
 • Yta BTA (kvm):
 • Ca 3 700 kvm
 • Antal barn/elever:
 • Ca 350
 • Färdigställs:
 • Augusti 2022
 • Hyresgäst:
 • Jensen Education
 • Entreprenör:
 • Moelven och NRC Group